Maatschappelijk verantwoord ondernemen als motor voor groei en duurzame prestatie

Onze MVO-werkwijze is gebaseerd op de ISO 2600-norm, is proactief, betrokken en gaat verder dan wettelijk verplicht. We zijn ervan overtuigd dat dit een kans biedt om te werken aan nieuwe bedrijfsmodellen, meerwaarde voor onze klanten creëert en relaties opbouwt met al onze stakeholders.

Om deze beloften te verwezenlijken, heeft Heppner zich aangesloten bij erkende programma’s die betrekking hebben op:

Een gestructureerde en meetbare toezegging

Om ons MVO-beleid te benchmarken en te verbeteren, heeft Heppner zich aangesloten bij het Global Compact. Dit is een wereldwijd initiatief van de Verenigde Naties om bedrijven te belonen als ze een maatschappelijk verantwoorde strategie kiezen. Concreet betekent dit dat we de effecten van onze handelingen meten en jaarlijks rapporteren over onze vooruitgang op vier gebieden:

  • Respect voor de mensenrechten
  • Milieubescherming
  • Naleving van internationale arbeidsnormen, waaronder bestrijden van discriminatie
  • Corruptie bestrijde

Heppner draagt ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s).