Niet alle goederen kunnen op dezelfde manier worden behandeld

Uw goederen vereisen strikte voorzorgsmaatregelen tijdens het transport. U kunt geen gekwalificeerde dienstverlener vinden om uw gevaarlijke goederen te vervoeren. Dankzij een team van deskundigen vervoert Heppner uw gevaarlijke goederen volgens de strenge regels.

Veiligheid voor uw personeel en producten

Heppner stelt veiligheidsadviseurs ter beschikking om toezicht te houden op deze activiteiten. Voor brandbare, irriterende, bijtende en andere producten hebben we speciale voertuigen en opgeleide chauffeurs, ook het loods personeel is getraind in de behandeling van deze goederen. Bovendien voldoet Heppner aan:

  • de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)
  • de IATA-code voor luchtvervoer
  • de IMDG-code voor zeevervoer

We kunnen uw gevaarlijke goederen vervoeren per Groupage diensten of charterverkeer, via de lucht of over zee, op nationaal of internationaal niveau.