Anticiperen op behoeften, versnellen van stromen

Dit is de kern van het digitale transformatieprogramma van de Heppner Groep, dat op vier pijlers berust:

  • Klantervaring
  • Werknemerservaring
  • Operationele uitmuntendheid
  • Ontwrichten

Dit is een structurele investering voor de lange termijn. Hiermee willen we inspelen op de uitdagingen van een snel veranderende transport- en logistieksector: digitalisering van de bedrijfsvoering en van documenten, integratie van nieuwe vormen van energie, Big Data en gegevensbeveiliging, kunstmatige intelligentie, enz.