Verlaging van onze CO2-uitstoot

Heppner heeft zich gecommitteerd aan het Handvest CO2-doelstellingen. Deze strategie omvat zowel centrale als lokale initiatieven over al onze activiteiten.  Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • De vernieuwing van onze vloot en die van onze partners
 • De installatie van CNG-tankstationsvoorzieningen bij onze vestigingen
 • De optimalisatie van onze transportroutes om onnodige (lege) kilometers te beperken.

We zijn ook betrokken bij de circulaire economie. Dit houdt in dat afval wordt gerecycled om er nieuwe grondstoffen van te maken. We hebben onze nationale organisatie dus aangepast om:

 • het sorteren van afval te promoten met als doel beter te recyclen (kantoorbenodigdheden, bekers, plastic, papier, aluminium enz.).
 • ons palletbeheer te optimaliseren om het verbruik te verminderen (reparaties, aankoop en verkoop op lokaal niveau)

In 2019 behoorde Heppner tot de eerste 10 aangesloten bedrijven die de EVcom-regeling ondertekenden. Deze regeling is gebaseerd op vier pijlers:

 • rechtstreeks geëxploiteerde wagenpark
 • aankoop van charterdiensten
 • servicepakketten voor onze klanten
 • meer initiatieven in het kader van onze MVO-strategie

Geleidelijke uitstap uit fossiele brandstoffen

Heppner maaakt zich sterk voor het gebruik van alternatieve energie in zijn wagenpark. Dat heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar garandeert de continuïteit van de dienstverlening, ook tijdens vervuilingspieken. Bovendien zijn in Frankrijk ongeveer twintig LEZ-zones (lage-emissiezones) gecreëerd, wat ons eveneens dwingt om geschikte middelen aan te schaffen.

Om dit te bereiken maakt Heppner gebruik van een energie mix om zodoende in te spelen op lokale voorschriften en kansen:

 • Inzet van elektrische voertuigen voor leveringen in steden
 • Aankoop van voertuigen op aardgas in heel Frankrijk
 • Lokaal testen van hybride vrachtwagens en bakfietsen met elektrische ondersteuning