Werkgelegenheid voor jongeren bevorderen

Heppner werkt met plaatselijke gemeenschappen, verenigingen en scholen aan projecten voor arbeids- en sociale integratie. Elk jaar verwelkomt Heppner 80 duale studenten en we hebben hechte, sterke banden opgebouwd met gespecialiseerde opleidingsorganisaties.

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Terwijl 19% van de werknemers in de sector vrouw is, bestaat het personeelsbestand van de Groep voor 30% uit vrouwelijke medewerkers. We zetten ons in voor het bevorderen van interne promotie en kansengelijkheid, en in 2018 bereikte de gendergelijkheidsindex 89 punten.

Een verantwoordelijke onderneming

3,5% van de werknemers van Heppner heeft een handicap en we zetten ons in voor een lange-termijnbeleid op het gebied van handicaps.  Bovendien hebben we in 2006 het Diversiteitscharter ondertekend. Zo laten we zien dat we diversiteit ondersteunen en daarin verder gaan dan de basale wettelijke verplichting om discriminatie te bestrijden.