Een gestructureerde en meetbare toezegging

Om ons sociaal beleid te benchmarken en te verbeteren, heeft Heppner zich aangesloten bij het Global Compact. Dit is het wereldwijde initiatief dat de Verenigde Naties hebben ontwikkeld om bedrijven te belonen als ze een maatschappelijk verantwoorde strategie kiezen. Concreet betekent dit dat we de impact van onze handelingen beoordelen en jaarlijks rapporteren over onze vooruitgang op vier gebieden:

  • Respect voor de mensenrechten
  • Milieubescherming
  • Naleving van internationale arbeidsnormen, waaronder bestrijden van discriminatie
  • Corruptie bestrijden

Werkgelegenheid voor jongeren bevorderen

Heppner werkt met plaatselijke gemeenschappen, verenigingen en scholen aan projecten voor arbeids- en sociale integratie. Elk jaar verwelkomt Heppner 80 duale studenten en we hebben hechte, sterke banden opgebouwd met gespecialiseerde opleiding instituten

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Terwijl 19% van de werknemers in de sector vrouw is, bestaat het personeelsbestand van de Groep voor 30% uit vrouwelijke medewerkers. We zetten ons in voor het bevorderen van interne promotie en kansengelijkheid, en in 2018 bereikte de gendergelijkheidsindex 89 punten.

Een verantwoordelijke onderneming

3,5% van de werknemers van Heppner heeft een handicap en we zetten ons in voor een langetermijnbeleid op het gebied van handicaps. Bovendien heeft Heppner in 2006 het Diversiteitscharter ondertekend. Zo laten we zien dat we diversiteit ondersteunen en daarin verder gaan dan de basale wettelijke verplichting om discriminatie te bestrijden.